Kurumsal Finansman Hizmetleri

Şirket değerleme raporlarında sektör hakkında araştırmalar yapılarak, pazar analizi ,şirketin finansal yapısının değerlendirilmesi ve finansal rasyolar ile şirket değerlemesi, birleşme ve devralma , proje finansmanı ve Sermaye Piyasası mevzuatı danışmanlığı hizmetlerinin sağlanması.