İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Getirilen Yenilikler / İbrahim Işıklı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Getirilen Yenilikler / İbrahim Işıklı 
(23.01.2013) 
Son yıllarda yapılan önemli düzenlemelerden birisi olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işveren yükümlülükleri artırdı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerek kamu ve gerekse özel...
 Son yıllarda yapılan önemli düzenlemelerden birisi olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işveren yükümlülükleri artırdı. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerek kamu ve gerekse özel sektör işyerlerine istisnalar hariç olmak üzere faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak. Ev hizmetlerinde çalışanlar, herhangi bir personel çalıştırmayıp kendi nam ve hesabına mal ve/veya hizmet üretimi yapanlar ile genel olarak askeri ve istihbarat birimleri 6331 sayılı Kanun'un içerdiği hükümlerden istisna tutulmuştur.
Bu kapsamda işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da dikkate alınmak suretiyle "az tehlikeli" , "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" olarak sınıflandırılması yayımlanan tebliğ ile belirlenmiştir.
Uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sorunların ortaya çıkabileceği, çözüm yolları, denetimlerin ne şekilde yapılacağı gibi belirsizlikler bulunmaktadır. İşte Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yenilikler ve uygulamaları) ile uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler üretilecek. Gazetemiz yazarlarından SGK E. Başmüfettişi Dr. Resul KURT'un oturum başkanlığını yaptığı ve 29 Ocak 2013 tarihinde İstanbul'da TİEM Eğitim tarafından organizasyonu yapılacak sempozyumda: 
. İş sağlığı ve güvenliğinde neler yapılması Gerekiyor?
. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına nasıl hazırlanmalıyız?
. Çalışan temsilcisi nasıl atanacak?
. İSG Kurulu nasıl kurulacak ve işletilecek?
. Risk değerlendirmesi ve acil eylem planı nasıl yapılacak?
. İş müfettişleri ne zaman denetime başlayacak?
. İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat etmeliyiz?
. İdari para cezaları nasıl uygulanacak, itirazlar nasıl yapılacak?
. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu ne zaman başlayacak?
. Hangi eğitimleri aldırmalıyız, eğitimler nasıl yapılacak, uzaktan eğitim kabul edilir mi?
Gibi soruların cevaplarını uzmanlar ve müfettişler cevaplamaya çalışılacak.
Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiyi www.tiem.com.tr veya 0-212 -211 10 11 ve 0-212 -211 04 04 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. 
 
****
Damga vergisi oranı değişti
Uzun bir süredir kaldırılması istenen ve eleştirilen damga vergisinde kaldırılma bir yana yeni yılda artış yapıldı.
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranından farklı olarak 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır. 
Ücretlerde, kıdem ve ihbar tazminatında 2013 yılı için damga vergisi Binde 7.59 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla geçen yıl binde 6.6 olarak uygulanan oran 2013 yılında binde 7.59 olarak artırılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için damga vergisi 01.01.2013 tarihinden itibaren 19.55 TL olarak uygulanacaktır.
 
 
 
Kaynak: Dünya Gazetesi