Son Torba Yasadaki Hak Düşürücü Süreler / Şevket Tezel

Son Torba Yasadaki Hak Düşürücü Süreler / Şevket Tezel 
(21.01.2013) 
Ocak 2013 ayı sonuna kadar ödenmemiş sosyal güvenlik destek prim borçları ve kamuda çalışmaya başladığı için kesilmesi gerektiği halde 2005 yılından Ocak 2013 ayı sonuna kadar olan sürede yersiz...
 Ocak 2013 ayı sonuna kadar ödenmemiş sosyal güvenlik destek prim borçları ve kamuda çalışmaya başladığı için kesilmesi gerektiği halde 2005 yılından Ocak 2013 ayı sonuna kadar olan sürede yersiz ödenen emekli aylıklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında uygun koşullarla iadesi için beklenen 6385 sayılı Torba Kanun RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.
 
6385 sayılı Kanun getirdiği yeni şartların yürürlük tarihlerini de belirlemiş bulunuyor. Buna göre gerek destek prim borçluları ve gerekse yersiz olarak hem emekli aylığı hem de kamudan maaş almış olanların söz konusu borçlarını ödemeleri için 1 Haziran 2013 tarihine kadar SGK birimlerine başvurmaları gerekiyor. Elbette SGK bu konuda genelge çıkartacağı için erken davrananların SGK birimlerinden henüz genelge çıkması gerekçesiyle geri çevrilmeleri de sürpriz olmaz.
 
Gazetecilerin fiili hizmet zammı ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların hiçbir kesim için verilmeyen “Staj süresiz” ballı fiili hizmet zamları da 1 Ekim 2008’den geçerli olacak.
 
Halen yüzde 1 ila yüzde 6,5 arasında işyerinin tehlike derecesine göre farklı oranlarda uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da yüzde 2 olarak sabitleniyor. “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” biçimindeki hükmün yürürlük tarihi de 1 Eylül 2013 olacak. Yani, tehlike derecelerine göre farklı kısa vadeli prim uygulaması 31 Ağustos 2013 tarihine kadar uygulanmaya devam edilecek.
 
27 Haziran 2012 tarihi itibariyle İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS (B) puan türünde en az 70 puan almış olanların, boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmeleri amacıyla 8 Şubat 2013 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekecek.
 
2012 yılında lise öğrenimini bitiren bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan ve 20 yaşını aşmamış çocuklar için Haziran-Ekim ayları arasındaki süre için doğan GSS borçları da silinecek. Bundan sonra da her yıl liseyi bitiren 20 yaşını doldurmamış öğrencilerden Haziran Ekim ayları arasındaki süre için GSS primi istenmeyecek. 
 
Keza kendisi sigortalı olmasına rağmen başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sıfatıyla sağlık hizmetlerinden yersiz olarak yararlananlara 31 Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlarda tahsil edilmeyecek. Ancak bu kişilerin çıkan borçla hakkında dava açmışlarsa bu davalardan feragat etmeleri gerekecek.
 
Eski Bağ-Kur sigortalıları için sonradan tespit edilen 1 Ekim 2008’den öncesine ait ilave sürelerin eski basamakları yükselterek ilave basamak borcu çıkması da önlenmiş olacak.
 
 
Soru: Eşim 15.09.1975 doğumlu ve 01.11.1996 ilk sigorta girişi var. 2008 yılı malum yasaya kadar çalışarak ve isteğe bağlı sigorta ile toplam 1995 gün primi var yeni yasa ile biz isteğe bağlı sigortayı durdurduk. Açıkçası şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz.  Ne kadar isteğe bağlı sigorta yatırıp, sonra sigortalı bir iş ile devam ederek SSK’lılıktan emekli olabiliriz? Bize bir yol gösterir misiniz? N.EFE
 
Cevap: Eşinizin sigortalılık girişi bakımından SSK’lılıktan normal emekli olması için 53 yaş ve 5 bin 900 günü doldurması lazım. 3 bin 600 günle yaştan emekliliği için ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Normal emekliliği için 53 yaşını dolduracağı 15.09.2028 tarihine kadar gerekli 3 bin 905 günün son bin 260 gününü bilfiil SSK’lı olarak çalışması halinde o tarihte emekli olabilir. Kalan 2 bin 645 günü isteğe bağlı olarak ödeyebilir. Yaştan emekli olmak isterse de 01.10.2008’den sonraki isteğe bağlı sigortalılığı 3 yıl 5 ayda kesip kalan 375 günü bilfiil SSK’lı olarak çalışıp tamamlayabilir. 
 
 
 
Kaynak: alitezel.com