Yeni Torba Kanun Neler Getiriyor? / Arif Temir

Yeni Torba Kanun Neler Getiriyor? / Arif Temir 
(21.01.2013) 
19.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve kamuoyunda küçük torba kanun olarak adlandırılan Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
 19.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve kamuoyunda küçük  torba kanun olarak adlandırılan Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6385 sayılı Kanun sosyal güvenlik yönünden liseyi bitiren öğrencilerin belirli bir süre sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, gazetecilere fiili hizmet zammı, iş kazası ve meslek hastalıkları priminin %2 olması, yersiz yapılan sağlık hizmetlerinin affedilmesi ve emeklilerin bağ-kur kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı ödemedikleri sosyal güvenlik destek priminin yapılandırılması gibi bazı haklar getirdi. Bu hakları kısaca  açıklayalım.
 
Liseyi bitirenler yararlanacak
Bilindiği üzere lise ve dengi okul öğrencileri  liseyi bitirip üniversiteyi kazanmaları halinde liseyi bitirme ile üniversiteye kayıt yaptırma arasında kalan sürede genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekiyordu. Buda mağduriyetlerin yaşanmasına neden oluyordu. Bu mağduriyet giderildi. Buna göre, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.
 
Prim oranı %2 oldu
Kamuoyunda iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası olarak bilinen kısa vadeli sigorta kolları primi 2'ye sabitlendi. Bilindiği üzere kısa vadeli prim oranları %1 ile %6,5 arasında işyerinin tehlike sınıfına göre değişiyordu. Bu oranların belirlenmesinde işyerleri bakımından çeşitli sorunlar yaşanıyordu.01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, işyerlerinin tehlike sınıflarına bakılmaksızın sigortalının prime esas kazancının %2'si olarak belirlendi. Eskiden olduğu gibi bu primin tamamını işveren ödeyecek. %2  oranını %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
 
Gazetecilere fiili hizmet zammı
01.10.2008 tarihi öncesi gazetecilere fiili hizmet zammı uygulanıyordu. 5510 sayılı Kanun ile birlikte 01.10.2008 tarihinden itibaren fiili hizmet zammı uygulaması gazeteciler için kaldırıldı. Gazetecilerden fiili hizmet zammının kaldırılmaması gerektiğini bir çok yazımda dile getirmiştim. Buna göre basın kartı sahibi  gazetecilere 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl için 90 gün fiili hizmet zammı uygulaması getirildi. Gazeteciler her 4 yılda 1 yıl fazla çalışmış sayılacak ve bu süre toplamda 5 yıl olarak değerlendirilecek. Gazetecilerin fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre  emeklilik yaş hadlerinden indirilecek.
Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler için 01.02.2013 tarihinden itibaren 3 ay içinde belgelerin verilmesi/primlerin yatırılması halinde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.
 
Affı da  getiriyor 
Genel Sağlık Sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda(ana, baba veya çocuğu üzerinden) sağlık hizmeti alanlara 31.01.2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.  Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumda  vazgeçecek.
 
Destek primi yapılandırması
19.01.2013 tarihinden önce  iştirakçi veya sigortalı olup, Bağ-Kur kapsamında vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı gibi sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, 19.01.2013 tarihini takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları  yapılandırılıyor. Kuruma  sosyal güvenlik destek primi borcu olanların 01.02.2013 tarihinden itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde sosyal güvenlik destek priminden kaynaklanan sigorta borçları yapılandırılacak.Yapılandırma13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak.
 
 
 
Kaynak: Güneş Gazetesi