Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler (1) / Dilek Ete

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler (1) / Dilek Ete 
(25.01.2013) 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 da hayatımıza girdiği gün vatandaş olarak hepimizin sağlığı bozuldu. Küçük , büyük hepimizi her bir maddesi ile dünümüzü, bugünümüzü...
 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 da hayatımıza girdiği gün vatandaş olarak hepimizin sağlığı bozuldu. Küçük , büyük hepimizi her bir maddesi ile dünümüzü, bugünümüzü ve en önemlisi geleceğimizi  ve geride kalanları dahi etkileyen kanun sürekli ek maddelerle düzeltiliyor. Kanun  kanunu çıkaranlarda etkilenmeye başladıkça  yeni kanun çıkarılarak düzeltilmeye çalışılıyor.
 
Yine sayın milletvekillerimiz çıkardıkları kanunun ek maddelerle değiştirmeye karar verdiler.10.01.2013 tarihinde 6385 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 
Vatandaşın sevindiği prim borçlarımdan kurtuluyorum , borçlarım yapılandırılıyor şeklinde algılanan bu kanunun maddelerini her bir yazı da sizlerle dilim döndüğünce paylaşmak istiyorum. Şöyle ki bizde bürokratlar önce Nasrettin Hoca’nın eşeği misali önce kaybettirip sonra bulunca da takdir beklerler.
 
Milletvekillerine tanınan yıpranma hakkı dışında bence  gözle görünen bir iyileştirme yok. Vatandaşa yapılan haksız uygulamaları vadeye yayarak vatandaştan tahsil etmeye yönelik bir kanun olmuş. Yoksa Gazetecilere verilen yıpranma hakkı 5510 sayılı kanun öncesi zaten vardı. Ya da SGDP  yine aynı milletvekillerinin çıkardığı bir uygulama iken şimdi vadeye yayarak vatandaştan tahsil edecekler. Genel Sağlık Sigortası priminde gelen af ise zaten hiç tahsil edilmemeli dedirten bir uygulamanın kaldırılmasıdır.
 
Çok fazla derinleştirmeden 6385 sayılı kanun maddelerini toplam 21 tane teker teker açıklayalım. Kanunun 1.maddesinde ; 25.06.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
‘’İş ve Meslek danışmanları,
 
Geçici Madde 3-27.06.2012 tarihi itibariyle İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile KPSS  (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10.07.2010 ve 11.07.2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayım tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler ,kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanır.
 
11.06.2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen  iş ve meslek danışmanlarından bu pozisyonlarda 1.11.2012 tarihi itibarıyle çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların söz konusu yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları saklıdır. Bunlardan askerlik ve doğum nedeniyle görevden ayrılanların yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde ,sözleşmesi yenilememiş olanların ise bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde başvurmaları halinde aynı pozisyon için ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılır.’’
 
Bu madde devlet kadrolarında yeniden yapılaşma devlet memuru sayısının artırılması konusunda yapılan bir düzenlemedir. Uygun şartları olanlar görevlerine dönebileceklerdir.
 
Aslında önemli diyebileceğimiz maddelerden biri olan 2.Madde de Kamu kurumlarında emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanların kesilen maaşlarının sigortalı çalışmalarının sonlandığı tarihten itibaren  başvuru şartı aranmaksızın yeniden bağlanması kararlaştırılmıştır.
 
2.maddeye göre ; ’’21.04.2005 tarihli 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İkinci fıkraya göre emeklilik ve yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.
 
Diğer maddeleri önümüzdeki günlerdeki yazılarımda paylaşmaya devam edeceğim.Ama bu iki madde bile Kanun Yapıcıların kendi  hazırlayıp kanunlaştırdıkları maddeleri bile sürekli değiştirdikleri konusunda bir fikir vermeye yetmiştir. Bu kadar Kanun Hükmünde kararname ,geçici madde..vb. deyimler  başka hangi ülkenin Hukuk düzeninde var bilmiyorum.
 
Tanrım, Kanun içinde kanunsuzluğun  yaşandığı günlerden kurtar bizi ......
 
 
 
Kaynak: alitezel.com